header foto header foto header foto header foto
 

G-Hockey

 

G-Hockey op de Almeerse: Niemand buitenspel
Sinds 2004 biedt de Almeerse G-Hockey aan. G-Hockey is bedoeld voor personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die van dien aard is, dat meedoen met leeftijdgenoten in het reguliere hockey problematisch is. Bij de Almeerse kunnen kinderen vanaf 7 jaar meedoen. Omdat wij op kunstgras spelen kunnen wij helaas géén rolstoelhockey aanbieden.

Het doel van G-Hockey is het bieden van spelplezier en geloof in eigen kunnen te stimuleren. Via trainingen en wedstrijden in teamverband worden de basisvaardigheden van het hockey aangeleerd. Uitgangspunt hierbij is "gewoon wat gewoon kan en speciaal als het speciaal moet”. 

Het bestuur van de Almeerse Hockey Club en wij als G-commissie vinden integratie met andere (jeugd)leden binnen de club belangrijk. Onze G-hockeyers nemen om deze reden deel aan alle activiteiten die door de club worden georganiseerd.

Trainen
Wij trainen twee keer per week. Op zondagochtend van 10.45 - 12.00 uur en op woensdagmiddag van 17.30 - 18.30 uur. Alle trainingen kennen een duidelijke structuur met terugkerende onderdelen; voor deelnemers biedt dit veel houvast. De trainingen geschieden onder leiding van ervaren trainers. Van december tot en met februari trainen wij in de zaal. Dit is op zondagochtend van 11.00 - 12.00 uur.

Wedstrijden
De Almeerse neemt deel aan competitiewedstrijden en toernooien voor 6-tallen en 8-tallen. Deze wedstrijden worden op zaterdagen gespeeld.

Wil je komen kennismaken?
Kennismaken en zelf uitproberen of hockey bevalt, dat kan! Geef je op via ons mailadres ([email protected]). Wij hebben leensticks beschikbaar. 

G-commissie
De G-commissie bestaat uit Karina Keizer (06 21 90 32 53), Martin de Koning (06 44 41 69 23), Maaike van der Zee en Patty Vos.