header foto header foto header foto header foto header foto
 

Gedragscode

De Almeerse Hockeyclub is een grote club met veel leden. De leden willen in de omgang met elkaar weten waar ze aan toe zijn en met wie ze hebben te maken. Waar heb ik me aan te houden, als speler, als trainer/coach, als bestuurder? En met wie heb ik te maken, wat kan ik bijvoorbeeld verwachten van het bestuur, de commissieleden, trainers en coaches?

Meestal hebben wij hiervan een redelijk beeld, op basis van gewoonte en ervaring. Maar het komt ook voor dat dingen niet zonder meer duidelijk zijn. Om die reden zijn er binnen onze club over een aantal zaken afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn beschreven in de Gedragscode: Ambitieus, Bewust en Integer.

Ieder lid van onze club, iedere commissie, iedere vrijwilliger moet zich thuis voelen bij de Almeerse. De sfeer en hoe men zich gedraagt is hierin bepalend. Die houding en die waarden worden in de code omschreven en toegelicht.