header foto header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Vooraankondiging ALV 2 juli 2020

Nieuws afbeelding 20-6-2020

Beste Ereleden, Leden van Verdienste, Leden, Aspirant-leden en ouders,

Hierbij geeft het bestuur te kennen dat er op donderdag 2 juli 2020 de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvindt. Doordat de ALV niet fysiek gehouden kan worden, i.v.m. corona, zal de ALV digitaal plaatsvinden.

De ALV start om 20.15 uur. De agenda en de bijbehorende stukken volgen en zullen achter de login beschikbaar zijn via de website (inloggen en dan Club – Documenten – ALV). U ontvangt hierover een bericht wanneer alle stukken geplaatst zijn.

Aanmelding verplicht:
Aanmelding is verplicht in verband met de stemprocedure en het maximaal aantal beschikbare plaatsen.

Inloggegevens online ALV:
U ontvangt voorafgaand aan de ALV een bericht met de inloggegevens en informatie over de stemprocedure op het emailadres, waarmee u zich heeft aangemeld.

U dient zich voor deelname aan de ALV aan te melden via [email protected] onder vermelding van uw voor- en achternaam. Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. U kunt u nog opgeven tot 24 uur vóór aanvang van de ALV.

Als bestuur hopen we dat velen van jullie aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Wibo (in afwezigheid), Natasja, Joris, Robert, René, Ronald, Colinda, Vivian


Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders/verzorgers van aspirant-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken. Uw deelname wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.